Debatt i GP kring tobaksbolagen

Idag skriver 3 personer ett gemensamt debattinlägg i Göteborgs Posten.
De menar att man inte ska låta tobaksbolagen profit gå före barns hälsa

Läs inlägget här

Posted in Barn & Ungdomar, Företag & Näringsliv, Organisationer, Tobaksbolagen | Lämna en kommentar | Dela på Facebook

Öppet brev från 31 organisationer

Idag skickas ett öppet brev från 31 organisationer till Sveriges regering, riksdag och Sveriges ledamöter i Europaparlamentet ut.
I brevet skriver organisationerna om hur viktigt det är att politikerna stödjer det nya Tobaksproduktdirektivet (TPD) som EU lagt fram.

Organisationerna är eniga kring att förslaget innehåller viktiga förändringar som kommer bidra till minskade skadeverkningar från tobak.
Bland annat nämns 75%-iga hälsovarningar på cigarettpaketen, stopp för vilseledande färger och smaktillsater i tobaken. De menar att smaker som choklad, hallon och vanilj inte hör hemma i tobaksprodukter.

Läs hela det öppna brevet här

Posted in Organisationer, Politiker & Partier, Tobakslagar | Lämna en kommentar | Dela på Facebook

A Non Smoking Generation: Stoppa tobaksbolagens förföriska förpackningar och smaktillsatser

Ett förslag på nytt tobaksproduktiv har kommit och A Non Smoking Generation har nu sagt sitt kring detta.
De vill bland annat att Sverige ska införa standardisering på cigaretters och pakets mått, så att sk. ”slim”-cigaretter och extra små förpackningar inte ska finnas på marknaden.
De vill även ta bort de karktärisktiska smakerna som idag finns i både snus och cigg – då smaker som kola, mentol och äpple kan locka in unga att börja använda produkten.

Du kan läsa hela remissvaret här

Posted in Organisationer, Tobakslagar, Uncategorized | Lämna en kommentar | Dela på Facebook

1,5 miljon möjligheter

1,5 miljon möjligheter

I Sverige är numera internet och sociala medier, framför allt bloggar, en del av flickors vardag. I takt med att sociala medier växer finner även företag dessa som en kanal att marknadsföra sina produkter. Med de luckor som finns i marknadsföringslagen kan det förekomma både medveten och omedveten marknadsföring av tobak inom sociala medier, till exempel genom positiva framställningar av tobak i form av bild och text på bloggar. 93 % av alla flickor mellan 12 och 15 år läser bloggar dagligen. Detta är också samma grupp som enligt svensk statistik löper störst risk att börja röka. A Non Smoking Generation har låtit genomföra en kartläggning av tobak på de 50 största mode- och livsstilsbloggrana i Sverige vilka har stor påverkanskraft bland unga.

Kartläggningen pågick under en veckas tid under vilken man kunde konstatera att 1, 5 miljoner läsare nåddes av varierande budskap innehållande tobak. Majoriteten av inläggen som innehöll cigaretter var från helgen, fester och från sociala sammanhang. Dessa bilder syftar som regel inte till att marknadsföra tobak, men likväl exponeras läsare för text och bild innehållande tobak, vilket normaliserar och ibland till och med glamouriserar tobak.

Att exponeras för tobak på film har i tidigare forskning visat sig leda till ökad risk för att testa eller börja röka bland ungdomar. Då bloggar är ett forum där tobak förekommer och där många unga vistas är det av stor vikt att undersöka bloggarnas påverkanskraft och effekt vad gäller tobaksbruk bland unga. Många flickor läser bloggar för att få inspiration och kan komma att påverkas av den bild av rökning som framställs på bloggar. Det finns anledning att tro att läsare i yngre åldrar inte har förmåga att resonera kritiskt kring det som läggs upp på deras favoritbloggar.

Vilka förebilder man har, påverkar om man börjar eller avstår från att röka. Både denna kartläggning och tidigare studier visar att flickor och unga kvinnor läser bloggar för att få bland annat inspiration, råd och tips.

A Non Smoking Generation bjuder med anledning av detta in unga, aktuella bloggare till en bloggträff i Stockholm för att inspirera bloggare till att bli tobaksfria förebilder för sina läsare.

”Vi utbilda bloggare om tobak och dess skadeverkningar, hur tobaksindustrin marknadsför sig till just unga tjejer, om barnarbetet i tobaksindustrin och om deras egen makt att påverka detta, berättar Elin Ramfalk generalsekreterare på A Non Smoking Generation.”

För att ta del av hela rapporten här

Posted in Barn & Ungdomar, Organisationer | Lämna en kommentar | Dela på Facebook

Tobak på nätet – tobaksbolagens nya spelplan

A Non Smoking Generations kartläggning av tobaksreklam i sociala medier ger en skärmande bild. Dagligen utsätts barn och unga tillsynes helt oreglerat av tobaksfrämjande budskap. Det vill de ändra på och behöver din hjälp.

Det är förbjudet att marknadsföra tobak annat än på försäljningsställen, med det menas där varan säljs. Sociala medier är inga försäljningsställen.

Så ser du någon typ av tobaksfrämjande budskap på Facebook, Youtub, Twitter, Instagram, flickr eller andra sociala nätverk. Anmäl det till konsumentverket. Det gör du enkelt via den här länken, direkt på deras hemsida.

#anmältobaksreklam och var med A Non Smoking Generation att hålla sociala nätverk rena från olaglig marknadsföring.

Posted in Företag & Näringsliv, Myndigheter, Organisationer, Tobakslagar | Lämna en kommentar | Dela på Facebook

Tobaksbolagen struntar i lagen – raggar unga på nätet

Enligt tobakslagen är det endast tillåtet att marknadsföra tobak på försäljningsställen och då får marknadsföringen inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk, verkligheten är dessvärre en annan. Förbudet har tvingat tobaksbolagen att hitta nya kanaler att marknadsföra sina produkter.

Detta behöver belysas och därför släpper A Non Smoking Generation idag en kartläggning över förekomsten av marknadsföring av tobak i tre sociala mediekanaler på internet. Kartläggningen fokuserade endast tre sociala nätverk, Facebook, Twitter och Youtube, utgick från ett begränsat antal sökord och utfördes under en begränsad tid, ändå kan det konstateras att tobaksbolagen bryter mot tobakslagen, att marknadsföring förekommer och att tillsynen inte fungerar. Utländska och svenska tobaksföretag kommunicerar produktlanseringar, reklam och imageskapande bilder och filmer på sidor och på konton som helt saknar åldersreglering. Detta gör att barn och ungdomar riskerar att exponeras för tobaksfrämjande marknadsföring i kanaler där vi vet att 91 % av alla 12-20-åringar vistas. Tobakslagen uppnår inte sin potential. Det behövs nya krafttag mot marknadsföring av tobak på internet. Införande av neutrala paket, ökad tillsyn och skärpt tobakslag!

Alla kan göra skillnad, Du kan göra skillnad genom att anmäla den tobaksreklamen du ser i sociala nätverk. Konsumentverket ansvarar för tillsynen men de tittar inte aktivt utan väntar på anmälningar, så allas ögon behövs.

Tillsammans gör vi skillnad! Och håller våra sociala nätverk rena från olaglig marknadsföring.
Klicka här och anmäl den olagliga marknadsföringen du sett.

Ta del av hela rapporten här.

Posted in Barn & Ungdomar, Organisationer, Tobaksbolagen, Tobakslagar, Uncategorized | Lämna en kommentar | Dela på Facebook

Borg godkänd som Dallis efterträdare

Igår godkände Europaparlamentet den maltesiske utrikesministern Tonio Borg som ny kommissionär efter John Dallis omtalade avgång.

Läs mer här

Posted in Medias bevakning, Organisationer, Politiker & Partier | Lämna en kommentar | Dela på Facebook

Allmänheten vill ha striktare tobakslagar

Företaget Novus har på uppdrag av Tankesmedjan Tobaksfakta undersökt allmänhetens syn på tobakslagar och tobak i allmänhet.
Resultatet visar att så mycket som 65 % av befolkningen vill införa neutrala paket, likt de Australien ska införa.

Läs med om studien på tobaksfaktas pressmeddelande här

Posted in Företag & Näringsliv, Medias bevakning, Organisationer, Tobakslagar | Lämna en kommentar | Dela på Facebook

John Dallis avgång

EU-kommissionären John Dalli har avgått efter rykten om mutor.
Själv påstår Dalli att han är oskyldig och att han tvingades avgå även om man officiellt meddelade att han avgick frivilligt.

Läs mer här

Posted in Organisationer, Politiker & Partier, Tobaksbolagen | 1 kommentar | Dela på Facebook

supportersnus diskuteras

Idag skriver Helsingborgs Dagblad om supportersnuset som blir allt mer utbrett.
De diskuterar även neutrala paket med FHI, konsumentverket och Elin Ramfalk – GS på A Non Smoking Generation.

Läs artikeln här

Posted in Medias bevakning, Myndigheter, Organisationer, Tobakslagar | Tagged | Lämna en kommentar | Dela på Facebook