Vilket ansvar har din coach?

Mitt ansvar som coach är bland annat att hänvisa dig till annan hjälp när jag ser att du behöver det. Coacher har ansvar.

Jag vill prata om vilket ansvar en coach har. Detta är något jag upplever saknas i debatten. Och avsaknaden av riktlinjer gör det också möjligt för mindre seriösa aktörer (exempelvis en del coacher utan utbildning eller certifiering) att fortsätta arbeta med kunder trots att de gör mer skada än nytta.

Som coach har jag ett ansvar. Jag kommer aldrig coacha om jag ser att personen behöver annan hjälp.

”Varför kan du inte fortsätta coacha mig? Jag tycker så mycket om våra samtal!” sa en av mina klienter när jag hänvisade hen till terapi. Jag kommer förklara varför.

Ibland fungerar coaching bra i början. Sedan kan vi komma till en punkt där jag känner att klienten behöver annan hjälp. Ibland behövs några sessioner med en person som har andra verktyg för att vi ska kunna återuppta coachingen.

Det har hänt att jag har hänvisat klienter till en terapeut eller en psykolog. Vi har olika kompetenser och arbetar med olika frågor. Som legitimerad sjuksköterska ser jag den gränsen extra tydligt. Det är så viktigt att klienten hamnar rätt.

Ansvar coach har är ett ämne som behöver diskuteras mer.

Som certifierad coach är jag skyldig att följa ICF:s etiska riktlinjer. ICF är mycket tydliga gällande coachens kärnkompetenser:

1. Agerar etiskt […]

1.6 Upprätthåller skillnaderna mellan coaching, konsulting, psykoterapi och andra stödjande yrkesgrupper.

ICF Sweden

Coaching kan absolut vara ett komplement till exempelvis terapi. Man kan ha coachingsamtal parallellt med terapisamtal. Man kan också växla mellan dessa två.

Under terapi och coaching utgår man från olika frågor och använder olika verktyg. Tidsperspektivet är också olika. Mer om detta kan du läsa här.

Om klienten redan har ett samarbete med en terapeut brukar jag alltid uppmuntra klienten att höra med terapeuten om hen tycker att det är lämpligt med coaching just nu. Det får inte krocka.

Sammanfattningsvis så ser jag det som mitt ansvar att hänvisa klienten till annan hjälp om jag upplever att hen behöver det. Däri ligger min omtanke och min yrkesstolthet. Klientens välmående går först. Alltid.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.