Hitta ditt ”despite”

Man pratar mycket om att hitta sitt ”why”. Jag tycker att det är minst lika viktigt att hitta sitt ”despite”.

Det är ett av mina favoritord. Jag upplever inte att dess svenska motsvarighet ”trots” har samma tyngd.

Dock tillräckligt mycket tyngd för att ge ett par exempel.

*Att komna i mål trots att det kändes omöjligt i början av resan.

*Att tro på att det finns något gott i varje människa trots att man har blivit besviken tidigare.

*Att fortsätta älska någon trots att man har upptäckt nya brister.

*Att fortsätta kämpa trots att det är tungt.

Var handlar ditt ”despite” om just nu?

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.