Lämna eller stanna? Relationscoaching som verktyg.

Jag arbetar med par- och relationscoaching.

Som parcoach träffar jag ofta klienter som funderar på sitt nästa steg i relationen. Relationscoaching kan vara ett kraftigt verkyg för att komma fram till ett beslut.

Det finns mycket att funder på, inte minst den grundläggande orsaken till tankarna.

”Vi brukade skilja oss för att vi var olyckliga. Idag skiljer vi oss för att vi kunde vara lyckligare.

Och om skilsmässan tidigare bar all skam, så är valet att stanna när du kan lämna den nya skammen idag.”

Esther Perel

Att lämna eller att stanna?

Att satsa på sin relation just nu eller att prioritera annat?

Relationscoaching kan vara ett kraftigt verktyg för att hjälpa dig att hitta svaret.

Som relationscoach kommer jag aldrig föreslå den ena vägen eller den andra. Däremot kommer jag hjälpa dig/er hitta svaren för att ta ett beslut och krafter för att hålla dig/er till det.

Det finns mer att läsa här: Esther Perel on affairs: do you break up or can you make up?

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.