Parcoaching och parterapi – vad är skillnaden?

En av de absolut vanligaste frågorna jag får är vad det är för skillnad mellan parcoaching och parterapi. När väljer man att vända sig till en coach och när är samarbete med en terapeut mer lämpligt?

Först och främst vill jag understryka att coaching och terapi inte utesluter varandra. Det är inte ovanligt att man använder sig av dessa parallellt, eller efter varandra. Anledningen är att syftena är olika, och därmed också verktygen som man använder under sessionerna.

Under coachingsessionerna utgår man från nuet och arbetar framåt mot ett eller flera mål. Det är extremt viktigt att klienten är motiverad att göra en förändring. Man arbetar alltså inte med att bearbeta trauma som man ofta gör under terapi. Det är bra att känna till att man oftast behöver terapi i det mest akuta skedet av krisen. Som coach har man ett ansvar att vägleda sin klient till annan hjälp om man ser att det är det klienten skulle ha mest nytta av just nu.

Parcoaching eller parterapi -jag förklarra skillnaden

En annan skillnad mellan parcoach och parterapeut är att som coach ger man inga råd utan hjälper klienten att hitta sina egna svar. Just därför fungerar coaching så bra: klienten är expert på sitt liv och vet vad som skulle fungera bäst för hen. Det ökar också motivationen och därmed chanserna för en lyckad förändring; det är mycket lättare att följa beslut man själv har kommit fram till.

För att sammanfatta:

[…]Syftet med coaching är att skapa ansvar, självtillit och medvetenhet samt hjälpa individen att själv hitta lösningar. Coachen ger inte ut färdiga mål och lösningar utan samverkar med klienten för att komma fram till dem under klientens egenansvar med utgång från klientens tillgängliga resurser.[…]

Syftet med psykoterapi är att bearbeta ett specifikt problem eller att hjälpa patienten att må bättre.[…] Terapeutens avsikt är att åtgärda olika slag av psykisk ohälsa, både ett historisk och framtida perspektiv används under arbetet.

Coachförbundet

Med det sagt vill jag understryka att jag inte är psykolog eller terapeut. Däremot är jag sjuksköterska med flera högskolepoäng inom psykisk hälsa/ohälsa och vet när mina klienter behöver annan hjälp än coaching. Exempelvis har jag hjälpt ett flertal av mina klienter ta steget att besöka psykolog.

Om du är nyfiken på vad du kan förvänta dig under vårt samarbete kan du läsa mer här. Vill du boka en tid så kan du använda knappen nedan.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.