Prata om relationsproblem och rädda ert förhållande

De flesta par har någon gång stött på relationsproblem. På samma sätt som alla par är lyckliga på sitt eget sätt, så har man också sina specifika bråk. Samtidigt finns det ett antal gemensamma nämnare. Ibland kan man lösa dessa problem själv, ibland kan man behöva prata om relationsproblem med en utomstående.

Era relationsproblem – vad bråkar ni mest om?

Tidningen Må Bra nämner en studie som har kartlagt de 9 vanligaste orsakerna till bråk:

  • Kommunikation
  • Sysslor i hushållet
  • Beslutstagande
  • Ekonomiska frågor
  • (O)vanor eller beteenden man inte gillar hos sin partner
  • Förväntningar på roller i förhållandet
  • Skärmtid
  • Samliv (sex)
  • Hur man väljer att använda sin tid

Alla par bråkar inte om alla dessa ämnen. Samtidigt vågar jag påstå att de flesta par har något av de nämnda relationsproblemen. Oftast hamnar man dessutom i diskussion om samma ämne gång på gång.

När man känner att man inte kommer längre i sina diskussioner, utan retar sig alltmer på sin partner och sliter på relationen så kan man behöva ta hjälp av en utomstående, till exempel en parterapeut eller en parcoach. Det finns skillnader i arbetssätt och vad man vill åstadkomma. Mer om skillnader mellan att arbeta med en parcoach och en parterapeut hittar du här.

Vilka fler problem kan det handla om?

Under samtal med mina klienter har jag träffat på samtliga ämnen ovan. Därutöver har jag fått hjälpa klienter med frågor kring relationer med släkt. Kring rätt till självbestämmande.

Eller hur man får nytt liv i en relation som går på tomgång.

Eller, en väldigt vanlig fråga, hur man går vidare efter en otrohet. (Eller hur man definierar en otrohet!)

Hur kan man arbeta med dessa relationsproblem?

Jag ser att det ofta handlar om kommunikation. Det kan exempelvis handla om att man definierar ordet ”strax” olika. Där kan man arbeta mycket med kommunikation.

Samtidigt kan problematiken handla om något större, till exempel våra grundläggande värderingar. Där handlar det mer om att arbeta med acceptans och respekt.

Med mig som coach kan ni pratat om relationsproblem.

Med mig som parcoach kan du/ni få prata om relationsproblem. Vi kommer prata om hur ni påverkas av dem och utforska möjliga vägar framåt. Jag coachar alltid utifrån din/er situation just nu och tror inte att det finns ”one size fits all”.

Funderar du/ni på om parcoaching kan vara något för er? Jag erbjuder alltid en första kostnadsfri session på cirka 30 minuter (vi bokar en timme för att ha marginaler). Jag ser verkligen fram emot att hjälpa dig/er!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.