I had the pleasure of being coached by Irina during a period of a couple of months. I wanted to discuss my high stress levels, life, career and business which are areas I had struggled with. As an engineer I have good tools and knowledge to tackle hard problems, i.e. calculate and optimize quantifiable things. But I lack skills in soft problems, i.e how you feel, stress, life work balance, people skills, etc. I felt that I needed more development in soft areas which is why I reached out to Irina. Irina gave me good tools and clarified some things regarding myself, that I had not thought of. The new knowledge about myself was very valuable to better understand myself and what drives me. Irina’s coaching style is very supportive. She guides and asks questions, so you can find the answers yourself. She will not provide the answers. This is valuable because it is better that you are taught to find the solutions, instead of someone else solves your problems. It is better to teach a man to fish, than to give hime a fish. All in all, I feel better equipped to face my problems and difficulties after this coaching session. I can highly recommend Irina as a coach if you have some soft problems you want to discuss, or want to develop yourself. Good job, Irina! 5 out of 5! 🙂

Sean Mert
Quantitative Analyst at PriorNilsson Fonder

Det var jag själv som uppnådde mina mål. Det var jag som fick jobba hård för att nå ditt jag ville… eller snarare bestämde jag att starta en ny resa istället:) Det var Irina som påminde mig om att jag faktiskt är jättestark och kan göra allt, även de saker som jag är rädd för. Irina blev en viktigt person som lyssnar och ställer oväntade men enkla frågor. Det finns tekniker i coachning som man kan lära sig, men man kan aldrig ta examen i ödmjukhet, empati eller intresse för andra människor. Dessa egenskaper gör Irina till en unik jedi-mästare i förmågan att känna för andra.

Pavel Kopylov
Innovation, strategy & legal consultant and educator specialised in digital and life science innovations, AI, Io

Irina är en fantastisk coach som lyssnar in vad du säger på ett väldigt naturligt sätt. Hon hör inte enbart vad du säger utan läser även in allt som inte sägs. Irina släpper dig inte förens du når ditt mål, hon vill att din handlingsplan ska vara välförankrad. Hon har en klokhet, en välvilja, ett lugn och en trygghet. I våra samtal har hon fått mig att tänka på nya sätt och hittat saker som jag tidigare inte förstått har varit viktiga för mig. Jag rekommenderar varmt Irina som coach och är otroligt glad över att blivit coachad av just Irina. Hon är unik!

Natalie Alexandersson
Diplomerad coach, Försäljningschef

Irina är en fantastisk coach. Hon är inlyssnande, närvarande och framförallt så hör hon det som säga mellan raderna. Irina hjälpte mig som klient att ta de stora, men också utmanande stegen mot mitt mål. Jag är så tacksam för att du var min coach!

Jenny Svensson
Hjälper drivna kvinnor att skapa hormonell balans så de kan återfå sin energi, hälsa och livsglädje