Sexlöst förhållande – varför och vad kan man göra?

Sexlöst förhållande - orsaker och hur man kan lösa problemet.

Som relationsexpert möter jag ofta frågan ”Kan man göra något åt ett sexlöst förhållande?”

”Det känns som vi har blivit vänner istället för ett kärlekspar. Vårt sexliv har dött ut.” Jag har hört flera klienter uttrycka sig i ungefär dessa ordalag om sin långvariga relation. Kanske träffades man när man var unga. Kanske har man sedan skaffat barn ihop….eller hus och husdjur… eller ett företag tillsammans.

Oavsett vilket så är man inte redo att bara lämna relationen. Men man är inte heller nöjd med situationen.

Sex och intimitet är en viktig aspekt av en relation och frånvaron av det kan ha en djupgående påverkan på båda parter. Ett sexlöst förhållande kan påverka både relationen i sig, men också självkänslan hos var och en av parterna. Dessutom kan frånvaro av sex skada tilliten och öka risken för otrohet.

Vilka är de främsta orsakerna till ett sexlöst förhållande?

Enligt min erfarenhet finns det flera anledningar till varför ett förhållande kan bli sexlöst, bland annat:

 1. Fysiska hälsoproblem: Smärta vid samlag och trötthet kan minska en persons sexlust och förmåga till samlag.
 2. Emotionell frånkoppling: En brist på emotionell närhet kan också leda till en minskad sexlust. När par inte känner sig emotionellt nära varandra så kan det vara svårt för dem att känna lust till fysisk närhet.
 3. Skillnader i sexuell lust: Par i en relation kan ha olika nivåer av sexuell lust, vilket leder till en missförstånd, bråk och ofta mindre regelbundet sexliv. Ofta handlar det om att det ena partnern känner att sexet blir kravfyllt, och det andra parten känner att hen behöver tjata sig till sex. (Lyssna mer om det i avsnitt 7 och 8 i Lustpodden).
 4. Arbete och stress kring livspusslet: Stress på jobber kan leda till fysisk och emotionell utmattning och minskad sexlust. Istället för att se sexet som avkoppling blir det lätt en sak till att göra på to-do-listan.
 5. Förändringar i relationen: Förändringar i relationen såsom tillökning eller förändringar i ekonomin, kan också leda till en minskning av sexlust.
Sexlöst förhållande kan handla om ojämn sexlust

Alla dessa är komplexa och går ofta in i varandra. Det är dock viktigt att erkänna för sig själv och sin partner om hur man känner kring sex oh sexlust just nu. Det är viktigt att prata om vad sex (eller frånvaro av det) betyder för dig. Ofta handlar det inte ”enbart” om det fysiska. Många ser sex som ett tillfälle för närhet och ömsesidig uppskattning.

Vad kan avsaknad av sex leda till i ett förhållande?

Bristen på fysisk närhet i ett förhållande kan ha en rad effekter, såsom:

 1. Minskad emotionell närhet: Många känner sig frånkopplade från sin partner.
 2. Minskad självkänsla: Fet är lätt att känna sig oönskad och oattraktiv om man tolkar frånvaro av sex som att ens partner inte tänder på en.
 3. Ilskan: Man kan känna sig avvisad och ilsken om inviterna till en sexstund inte besvaras.
 4. Ökad stress: En brist på fysisk närhet kan också leda till ökad stress och spänningar. Efterson det ofta väcker många tankar kring relationen och framtiden så ökar stressnivån.
 5. Otrohet: Eftersom man kan känna sig oälskad och ouppskattad är det lätt att börja titta runt åtminstone fantisera om en annan relation där sexet förekommer oftare.
Bristen på fysisk närhet i ett förhållande kan ha en rad effekter. Sexlöst förhållande kan leda till svåra konflikter i en relation.

Vad kan man göra för att förändra ett sexlöst förhållande?

En period då förhållandet är sexlöst kan vara en utmaning för par att hantera. Men det finns sätt att arbeta igenom problemet och återställa en sexuell relation. Här är några steg du kan ta för att förbättra din relation:

 1. Prata med din partner: Öppen och ärlig kommunikation är nyckeln till att lösa ett sexlöst förhållande. Diskutera dina känslor och behov med din partner och lyssna på hens perspektiv också. Det är jätteviktigt att se till att prata om behoven (”Jag känner ett behov av fysisk beröring” eller ”Jag behöver känna mig sedd”) och inte anklaga din partner (”Du vill aldrig älska numera!” eller ”Jag får inga komplimanger av dig längre! Du tycker nog att jag har blivit tjock…”)
 2. Sök hjälp: Om ni har svårt att lösa problemet på egen hand kan du söka hjälp från en familjeterapeut, relationscoach eller sexolog. De kan hjälpa er att navigera igenom känslorna och hjälpa er med kommunikationen.
 3. Fokusera på att bygga upp den emotionella närheten: Emotionell närhet, trygghet och tillit är viktiga delar av en relation. Utan dessa är det svårt för lusten att blomstra.
 4. Utforska dina sexuella önskemål: Om ni har en minskad sexuell lust kan det vara hjälpsamt att utforska era sexuella fantasier. Läs böcker, titta på filmer och utforska nya saker tillsammans för att öka sexlusten. OBS! Det är viktigt att inte tvinga varandra till något man inte vill. Samtidigt är det viktigt att försöka vara öppen för förslag. Och du behöver inte dela alla fantasier med din partner.
 5. Vara tålmodig: Att återställa en sexuell relation kan ta tid och kräver tålamod och engagemang från båda parter.
För att gå vidare i ett sexlöst förhållande, sök hjälp: Om ni har svårt att lösa problemet på egen hand kan du söka hjälp från en familjeterapeut, relationscoach eller sexolog. De kan hjälpa er att navigera igenom känslorna och hjälpa er med kommunikationen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis, ett sexlöst förhållande kan vara svårt att hantera. Det går dock att förbättra relationen genom exempelvis en öppen kommunikation och professionell hjälp.

Vad behövs för att man ska kunna lösa problemet? Det är olika för alla par, men följande gäller alla. Dels behöver båda ha en förändring. Dels måste det finnas rent fysiska förutsättningar (exempelvis frånvaro av sjukdom). Dels behöver man lära sig att se på varandra med nya ögon. Att se på sin sexualitet med ny nyfikenhet och våga utforska. Våga prata. Våga sätta gränser. Och våga att be och ta emot.

…och om du undrar hur ofta jag pratar om sex med mina klienter. Jag uppskattar att det förekommer i mer än vartannat samtal. Helt Utan Filter® – det finns inga rätt eller fel i mitt samtalsrum.

Här kan du se Emily Nagosky prata om hur man kan upprätthålla sexlusten i ett långt förhållande:

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.