Varför finns det så mycket skam i otrohet?

"Vårt samhälle har aldrig varit öppnare angående sex, men otrohet förblir höljd i ett dunkel av skam och sekretess."

Hur kommer det sig att det finns så många böcker om att gå vidare efter en otrohet men så få om dess betydelse och motiv? Varför finns det så mycket skam i otrohet? Och varför har vi så svårt att prata om den?

Vårt samhälle har aldrig varit öppnare angående sex, men otrohet förblir höljd i ett dunkel av skam och sekretess.

Esther Perel

Min upplevelse är att otrohet väcker obehagliga frågor. Få vill tänka på dem. Än mindre prata om dem med sin partner.

Anledningen är att svaren kan vara minst lika obehagliga sanningar. Men att tysta ner frågorna kan ge desto obehagligare konsekvenser.

Har du någon gång ställt dig frågan om vad som skulle få dig att vara otrogen? Vad som skulle få din partner att vara otrogen? Finns det olika grader av otrohet?

Många upplever att det är svårt att prata om otrohet - det finns mycket skam i frågorna.

Hur får dessa tankar dig att känna?

Jag har hört många att säga att man hade en väldigt bestämt åsikt om otrohet innan det skedde. Man hade en plan. Men när man väl hamnade i situationen själv så var ingenting självklart. Allra minst en väg framåt.

Kan man fortfarande älska den som har svikit en? Kan man veta att det inte sker igen? Vad var det som ledde till affären?

Om nu otrohet är betingat med skam, vems är skammen? Den som har varit otrogen, den andra parten, hela relationen?

Det svåraste är att veta vad man ska göra med dessa frågor. Hur man ska hantera svaren. Speciellt om svaren inte stämmer överens med partnerns.

Dessutom är det många frågor att fundera över. Jag ber dig dock att inte blunda för dem. Att fundera över dem och ta upp dem med din partner kan rädda ert förhållande.

Jag hjälper er gärna att prata om ämnet, skam i otrohet. Ibland kan man behöva en tredje part för att kunna diskutera dessa frågor. För att accepter svaren. För att känna att man har fått prata till punkt. Att viktiga saker blir sagda. Att man har hittat varandras förståelse i frågorna. Och att kunna fortsätta diskutera frågorna om otrohet utan skam.

Jag hjälper er gärna att prata om ämnet. Ibland kan man behöva en tredje part för att kunna diskutera dessa frågor. För att acceptera svaren. För att känna att man har fått prata till punkt. Att viktiga saker blir sagda. Att man har hittat varandras förståelse i frågorna. Och att kunna fortsätta diskutera frågorna om otrohet utan skam.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.