Varningssignaler i ett förhållande: dags att göra slut?

Vilka varningssignaler i relationen bör ni se upp med?

Förhållanden ska vara kärleksfulla, tillitsfulla och tillfredsställande. Men vad händer när det motsatta börjar visa sig? När varningstecknen börjar dyka upp och signalera att något inte står rätt till? Att vara medveten om dessa tecken kan hjälpa dig att ta de nödvändiga stegen för att skydda ditt förhållande. Låt oss titta på de mest tydliga varningssignalerna för att identifiera ett förhållande i fara.

I det här inlägget kommer jag prata om ”De fyra ryttare”, begrepp som myntades av Drs. John och Julie Gottman. Forskarna lyfter en teori som ger oss förståelse av negativa kommunikationsmönster i ett förhållande. De menar att efter att ha lyssnat på ett par under fem minuter kan man med en 91-procentig säkerhet förutsäga om ett par ska förbli lyckliga tillsammans eller gå skilda vägar.

Forskarna menar att när det gäller förhållanden så är kommunikation avgörande. Vissa kommunikationsmönster kan dock vara mycket skadliga för ett förhållande. Här kommer begreppet ”De fyra ryttarna av apokalypsen” in.

Vilka varningssignaler i ett förhållande pekar forskningen på?

Förhållandeforskarna Drs. John och Julie Gottman lyfter fyra negativa kommunikationsmönster som kan förutsäga misslyckandet av ett förhållande: den fräna kritiken, et hånfulla föraktet, försvarsbeteendet och tigandtes mur. Låt oss ta en närmare titt på var och en av dem.

Kritik innebär att angripa en persons karaktär eller personlighet, snarare än att fokusera på en specifik beteendemönster eller situation. Till exempel, i stället för att säga ”Jag gillar inte det när du inte städar upp efter middagen”, skulle en kritisk kommentar vara ”Du är alltid så lat och bryr dig inte om någon annan”. Denna typ av kritik kan vara sårande och skadlig för förhållandet, och kan skapa en negativ kommunikationscykel.

Kritik innebär att angripa en persons karaktär eller personlighet, snarare än att fokusera på en specifik beteendemönster eller situation.

Förakt innebär att tala eller agera på ett hånfulltt eller förolämpande sätt, och kan inkludera sarkasm, att himla med ögonen och droppa illvilliga skämt. Denna typ av beteende undergräver emotionell samhörighet och ömsesidig respekt, och kan skapa känslor av ilska och missnöje.

Förakt innebär att tala eller agera på ett otäckt eller förolämpande sätt, och kan inkludera sarkasm, att himla med ögonen och illvilliga skämt. Denna typ av beteende undergräver emotionell samhörighet och ömsesidig respekt, och kan skapa känslor av ilska och missnöje.

Försvarsbeteendet innebär att svara på kritik eller klagomål med motsvarande anklagelser eller ursäkter. Detta är allt annat än att aktivt lyssna och försöka förstå den andra persons perspektiv. Detta mönster skapar en cykel av skuld och undvikande, snarare än en lösning.

Tigandets mur innebär att stänga av emotionellt eller fysiskt, och kan inkludera beteenden som att stänga av, undvika ögonkontakt, gömma sig bakom en bok eller en mobil eller lämna rummet. Denna typ av beteende skapar avstånd och kyla i ett förhållande. Beteendet kan leda till en bristande kommunikation och en känsla av oro och stress. Det här stadiet bruka komma först sedan den negativa utvecklingen har pågått en tid.

Tigandets mur innebär att stänga av emotionellt eller fysiskt, och kan inkludera beteenden som att stänga av, undvika ögonkontakt eller lämna rummet. Denna typ av beteende skapar avstånd och kyla i ett förhållande. Beteendet kan leda till en bristande kommunikation och en känsla av oro och stress i förhållandet.

Dessa mönster kommer inte alltid i den här ordningen. Att alla fyra finns i er kommunikation betyder inte att förhållandet är dömt att brista. Däremot är det viktigt att hantera de fyra ryttarna på rätt sätt.

Vad kan man göra om man upptäcker varningssignalerna i förhållandet?

Det är därför viktigt att identifiera och hantera dessa fyra ryttare. Genom att använda positiv kommunikation, lyssna aktivt och försöka förstå den andra persons perspektiv, kan du och din partner att bygga en starkare och mer tillfredsställande relation.

Det är därför viktigt att identifiera och hantera dessa fyra negativa kommunikationsmönster, eftersom de kan skada ert förhållande. Genom att använda positiv kommunikation, lyssna aktivt och försöka förstå den andra persons perspektiv, kan du och din partner att bygga en starkare och mer tillfredsställande kommunikation med varandra.Känner ni att ni har kört fast, tveka inte att söka professionell hjälp!

Känner ni att ni har kört fast, tveka inte att söka professionell hjälp!

Parcoaching hjälpa er relation framåt. Som relationscoach ser jag till att du, tillsammans med din partner, kan hitta en lösning som fungerar för just er.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.