”Vi bråkar om barnuppfostran …” Vilka lösningar finns det?

Vi bråkar ofta om barnuppfostran. Jag hade så gärna velat ha hennes stöd när jag tillrättavisar barnen. Istället ifrågasätter hon det jag sa eller rentav säger tvärtemot. Det är så frustrerande!

Klient A.

Jag har hört detta från flera klienter: de känner att deras partner inte stödjer dem i barnuppfostran. Istället blir det motargumentation. I värsta fall framför barnen.

Ifrågasatt som förälder

Den ena parten upplever att hens åsikt inte räknas. Ens synpunkter värdesätts inte. Och ens auktoritet ifrågasätts.

Man känner sig förminskad. Man känner sig ifrågasatt som förälder. ”Varför räknas min åsikt mindre än den andra förälderns?” Dessutom känner man att relationen till barnen rubbas.

Ifrågasatt som partner i föräldraskapet

Det är också påtagligt att man kan känna sig ifrågasatt och sviken som partner i föräldraskapet.

När man skaffade barn så trodde man troligen att man var överens om synen på barnuppfostran. Man skapade partnerskap i föräldraskapet. Vilket innebar ett löfte om att ha någon att lita på, någon som stöttar en, någon att ha gemensam front med framför barnen. Detta skadas när man börjar bråka om barnuppfostran.

Ofta blir alla frustrerade i situationen.

Och man hittar ingen lösning.

Därutöver så börjar barnen tvivla på båda sina föräldrars utsagor. ”Vem har rätt? Vem har fel? Varför är föräldrarna inte överens? Och är det mitt fel att de bråkar?”

I stundens hetta kan det urarta till ett fullskaligt bråk de vuxna emellan, vilket lätt kan uppfattats av barnen som att det är deras fel att föräldrarna bråkar. Detta sliter på hela familjen, och framförallt på parrelationen.

Vad kan man göra åt situationen?

Det finns inga lösningar på problemet som passar alla.

Däremot finns det oftast åtminstone några lösningar man kan prova. Mycket handlar om kommunikation, löfte och kompromisser. Båda parter kan behöva gå varandra till mötes för att lösa situationen.

Därför är det så viktigt att båda vill arbeta med att hitta lösningen.

Känner ni att ni inte kommer vidare i er relation? Upplever ni att ni bara bråkar om barnuppfostran?

Vill ni också arbeta med er kommunikation? Jag ser fram emot att hjälpa er att stärka er relation!

Post navigation

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.