Eu och Snuset – bilaga i DI:s helgnummer

I helgens Dagens Industri finns en undersökande artikel som tar upp mutskandalen och vad som hänt i EU sedan John Dallis avgång.
Läs bilagan här

Posted in Företag & Näringsliv, Medias bevakning, Myndigheter, Politiker & Partier, Tobaksbolagen, Tobakslagar | Lämna en kommentar | Dela på Facebook

Det är inte okej!

En 17-åring från Kalix har ledsnat på att 13-14 åringar tigger snus, cigg och alkohol från äldre.

”Vart är världen på väg?” frågar personen sig i sin insändare.

Läs hela insändaren här

Posted in Barn & Ungdomar, Skolans värld, Tobakslagar | Lämna en kommentar | Dela på Facebook

1,5 miljon möjligheter

1,5 miljon möjligheter

I Sverige är numera internet och sociala medier, framför allt bloggar, en del av flickors vardag. I takt med att sociala medier växer finner även företag dessa som en kanal att marknadsföra sina produkter. Med de luckor som finns i marknadsföringslagen kan det förekomma både medveten och omedveten marknadsföring av tobak inom sociala medier, till exempel genom positiva framställningar av tobak i form av bild och text på bloggar. 93 % av alla flickor mellan 12 och 15 år läser bloggar dagligen. Detta är också samma grupp som enligt svensk statistik löper störst risk att börja röka. A Non Smoking Generation har låtit genomföra en kartläggning av tobak på de 50 största mode- och livsstilsbloggrana i Sverige vilka har stor påverkanskraft bland unga.

Kartläggningen pågick under en veckas tid under vilken man kunde konstatera att 1, 5 miljoner läsare nåddes av varierande budskap innehållande tobak. Majoriteten av inläggen som innehöll cigaretter var från helgen, fester och från sociala sammanhang. Dessa bilder syftar som regel inte till att marknadsföra tobak, men likväl exponeras läsare för text och bild innehållande tobak, vilket normaliserar och ibland till och med glamouriserar tobak.

Att exponeras för tobak på film har i tidigare forskning visat sig leda till ökad risk för att testa eller börja röka bland ungdomar. Då bloggar är ett forum där tobak förekommer och där många unga vistas är det av stor vikt att undersöka bloggarnas påverkanskraft och effekt vad gäller tobaksbruk bland unga. Många flickor läser bloggar för att få inspiration och kan komma att påverkas av den bild av rökning som framställs på bloggar. Det finns anledning att tro att läsare i yngre åldrar inte har förmåga att resonera kritiskt kring det som läggs upp på deras favoritbloggar.

Vilka förebilder man har, påverkar om man börjar eller avstår från att röka. Både denna kartläggning och tidigare studier visar att flickor och unga kvinnor läser bloggar för att få bland annat inspiration, råd och tips.

A Non Smoking Generation bjuder med anledning av detta in unga, aktuella bloggare till en bloggträff i Stockholm för att inspirera bloggare till att bli tobaksfria förebilder för sina läsare.

”Vi utbilda bloggare om tobak och dess skadeverkningar, hur tobaksindustrin marknadsför sig till just unga tjejer, om barnarbetet i tobaksindustrin och om deras egen makt att påverka detta, berättar Elin Ramfalk generalsekreterare på A Non Smoking Generation.”

För att ta del av hela rapporten här

Posted in Barn & Ungdomar, Organisationer | Lämna en kommentar | Dela på Facebook

Ryssland inför hårdare tobakslagar

Ryssland har tagit beslut om att införa hårdare tobakslagar.
Bland annat förbjuds rökning på allmän plats och tobaken måste säljas under disk.

Läs mer här

Posted in Tobakslagar | Lämna en kommentar | Dela på Facebook

Medelhavskost och rökning – dålig kombo

Att äta nyttigt, i form av att följa den sk. ”medelhavsdieten” och samtidigt röka, är en dålig kombination.
Detta skriver tankesmedjan Tobaksfakta.

Forskning har visat att de som röker samtidigt som de äter nyttigt inte tjänar på det, då rökningen stoppar kroppens förmåga att ta upp det nyttiga proteinet.

Slutsatsen blev att sund kost inte hjälper för att minska hälsoskadorna av rökning.

Läs mer här

Posted in Forskning | Lämna en kommentar | Dela på Facebook

En man och en kvinna har dömts för att de sålt ut till minderåriga

I Närkes Allehanda kan man idag läsa att en kvinna och en man i Örebro har dömts för att sålt ut tobak och illegal alkohol till minderåriga.

Många ungdomar har vittnat, oberoende av varandra, och sagt att de fått köpa cigaretter trots att kioskägarna visste om att de var minderåriga.

Läs hela artikeln här

Posted in Barn & Ungdomar, Företag & Näringsliv, Tobakslagar | Lämna en kommentar | Dela på Facebook

Tobak på nätet – tobaksbolagens nya spelplan

A Non Smoking Generations kartläggning av tobaksreklam i sociala medier ger en skärmande bild. Dagligen utsätts barn och unga tillsynes helt oreglerat av tobaksfrämjande budskap. Det vill de ändra på och behöver din hjälp.

Det är förbjudet att marknadsföra tobak annat än på försäljningsställen, med det menas där varan säljs. Sociala medier är inga försäljningsställen.

Så ser du någon typ av tobaksfrämjande budskap på Facebook, Youtub, Twitter, Instagram, flickr eller andra sociala nätverk. Anmäl det till konsumentverket. Det gör du enkelt via den här länken, direkt på deras hemsida.

#anmältobaksreklam och var med A Non Smoking Generation att hålla sociala nätverk rena från olaglig marknadsföring.

Posted in Företag & Näringsliv, Myndigheter, Organisationer, Tobakslagar | Lämna en kommentar | Dela på Facebook

Plain packaging infört

I lördags skrevs historia.
Australien blev det första landet i världens att införa neutrala cigarettpaket.

Men det var inte helt utan hinder, kolla videon här för mer information.

Posted in Myndigheter, Politiker & Partier, Tobakslagar | Lämna en kommentar | Dela på Facebook

Tobaksbolagen struntar i lagen – raggar unga på nätet

Enligt tobakslagen är det endast tillåtet att marknadsföra tobak på försäljningsställen och då får marknadsföringen inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk, verkligheten är dessvärre en annan. Förbudet har tvingat tobaksbolagen att hitta nya kanaler att marknadsföra sina produkter.

Detta behöver belysas och därför släpper A Non Smoking Generation idag en kartläggning över förekomsten av marknadsföring av tobak i tre sociala mediekanaler på internet. Kartläggningen fokuserade endast tre sociala nätverk, Facebook, Twitter och Youtube, utgick från ett begränsat antal sökord och utfördes under en begränsad tid, ändå kan det konstateras att tobaksbolagen bryter mot tobakslagen, att marknadsföring förekommer och att tillsynen inte fungerar. Utländska och svenska tobaksföretag kommunicerar produktlanseringar, reklam och imageskapande bilder och filmer på sidor och på konton som helt saknar åldersreglering. Detta gör att barn och ungdomar riskerar att exponeras för tobaksfrämjande marknadsföring i kanaler där vi vet att 91 % av alla 12-20-åringar vistas. Tobakslagen uppnår inte sin potential. Det behövs nya krafttag mot marknadsföring av tobak på internet. Införande av neutrala paket, ökad tillsyn och skärpt tobakslag!

Alla kan göra skillnad, Du kan göra skillnad genom att anmäla den tobaksreklamen du ser i sociala nätverk. Konsumentverket ansvarar för tillsynen men de tittar inte aktivt utan väntar på anmälningar, så allas ögon behövs.

Tillsammans gör vi skillnad! Och håller våra sociala nätverk rena från olaglig marknadsföring.
Klicka här och anmäl den olagliga marknadsföringen du sett.

Ta del av hela rapporten här.

Posted in Barn & Ungdomar, Organisationer, Tobaksbolagen, Tobakslagar, Uncategorized | Lämna en kommentar | Dela på Facebook

var 4e vårdare utsätts för passiv rökning

Passiv rökning är tyvärr vardag för de som jobbar som vårdare eller personlig assistent.
En undersökning visar att så många som 25 % av landets vårdare/ PA utsätts för passiv rökning dagligen.

läs hela artikeln här

Posted in Företag & Näringsliv | Lämna en kommentar | Dela på Facebook