Förstå era konflikter – varför bråkar ni om städning?

Upplever ni måmga konfliter i en relation? Bråkar ni exempelvis ofta om städning?

Eller vad är det ni bråkar om, egentligen? Ni har en konflikt, men vad handlar konfliken om egentligen och hur påverkar den er relation?

Jag minns fortfarande när jag satt med mina kollegor i fikarummet och diskuterade vad uttrycket ”att ta hand om disken” betyder. Samtliga sa att för dem ingick det att rengöra vasken efteråt. Däremot ansåg deras partner att uppdraget var slutfört när all disk stod i diskmaskinen; sätter hen igång den så är det ett plus i kanten.

Det var ett antal år sedan och mycket kan ha ändrats just i diskdiskussionen.

Samtidigt finns det många andra saker vi definierar olika och retar oss på när vår partner ”inte anstränger sig” eller ”gör det halvdant”. Trots att det egentligen handlar om olika uppfattningar om vad som ingår i uttrycket.

Ordet ”strax” är ett annat omdiskuterat ord. För en del betyder det att ”jag gör det så småningom (!) men vet inte när” och för andra ”inom 3,5 minuter, exakt”. Det kan skapa en hel del irritation när man kommer överens om att ses utanför affären ”strax”!

Om ni upptäcker att det finns saker som det ofta skapas bråk kring, fundera kring vilka ord och uttryck ni kopplar till situationen. Kanske kan begreppet ”städa” specificeras? Kanske kan ”snart” bytas ut mot ”klockan 15.00 prick”?

Om du/ni känner att ni har kört fast och behöver någon som kan hjälpa er framåt så agerar jag gärna som ett bollplank. Jag ger inga råd utan hjäler er att hitta era äkta svar hos er själva och i er relation. Det är först då som insikterna och slutsatserna kan vara till hjälp. Ni är experter på er relation och min roll är hjälpa er att se det ni har svårt att se själva eller visa för varandra.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.