Mitt ansvar som coach

”Varför kan du inte coacha mig?”

Som coach har jag ett ansvar. Jag kommer aldrig coacha om jag ser att personen behöver annan hjälp.

Det har hänt att jag har hänvisat klienter till en terapeut eller en psykolog. Vi har olika kompetenser och arbetar med olika frågor. Som legitimerad sjuksköterska ser jag den gränsen extra tydligt. Det är så viktigt att klienten hamnar rätt.

Coaching kan absolut vara ett komplement till exempelvis terapi.

Däremot är det mitt ansvar att hänvisa klienten till annan hjälp om jag ser att hen behöver det. Däri ligger mitt ansvar och min yrkesstolthet. Klientens välmående går först. Alltid.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.