Egna drömmar och egentid när man är i en relation

Egentid  i en relation och egna drömmar kan avgöra om relationen överlever eller inte.

Hur påverkar avsaknad av egentid i en relation oss som personer? Vad händer när vi slutar ha våra egna drömmar och vår egen längan?

En nära vän berättade för mig varför hen har lämnat ett förhållande. Det handlade om hur det påverkade hen att partnern och hen inte ville göra samma saker. Vännen hamnade till slut i passivitet och drömlöshet. Hen kände inte igen sig själv längre och gillade inte vem hen blev.

Det händer något med oss när vi anpassar oss alltför mycket efter vår partner, när vi försummar våra egna önskemål för att skapa ett ”vi”. Till exempel när vi tackar nej till den där utflykten för att hen inte vill följa med, och låter bli att ägna tid åt vår hobby för att hen vill ha en kväll tillsammans. Eller när vi bortprioriterar våra egna drömmar i vår relation.

Till slut kan det hända att vi helt slutar ha våra egna drömmar. Istället börjar drömmarna censureras med hjälp av ett ”vi-filter”. Tankar som ”Det är inte lönt att drömma om den där resan för hen vill ändå inte följa med” börja dyka upp. Till slut känner vi oss starkt begränsade men kan ha svårt att vända trenden. 

Därför är det så viktigt att upptäcka trenden i tid, innan den har blivit en vana.

När hade du senast en egen dröm som inte inbegriper din partner? När realiserade du en sådan senast?

”Jag har slutat drömma med honom. Och att få drömma är så viktigt för mig – det gör mig levande! Får man ha egna drömmar i en relation?”

En vän

Detta har insikten om egentid i en relation betytt för mig

För egen del har jag upptäckt glädjen i att besöka museer på egen hand. Och att träffa människor som min partner inte är intresserad av att träffa. Eller att gå på föreläsningar för min egen skull utan att behöva kompromissa. Att känna sig som en individ även när man är i ett förhållande är väldigt viktigt, åtminstone för mig. Och för vår relation.

På det viset utvecklas vi oberoende av varandra och förblir spännande och intressanta. Det blir alltid något nytt att upptäcka. Det kan vara det som håller gnistan levande och är en förutsättning för relationen.

Vad skulle du kunna göra för att hitta tillbaka till drömmarna och balansen?

Ibland kan man behöva prata med någon utomstående för att kunna prata om sina tankar ofiltrerat och därmed skapa ordning bland sina känslor och upplevelser. Att prata med någon om sina egna drömmar och om relationen och hur dessa hänger samman. Att prova coaching kan vara en väg framåt!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.