”Vi bara bråkar!” Dags att separera?

Vi bara bråkar. Funderar ni på att separera?

Jag träffar många klienter som berättar att de bara bråkar. Åtminstone en av parterna har börjat fundera på att separera.

Året 2021 har 38 895 par gift sig i Sverige. Samma år skilde sig 23 647 par.

Även om det för det mesta inte rörde sig om samma par så handlar det om ca 61%.

En skilsmässa påverkar hela människans tillvaro och även hens omgivning: barn, vänner, släkt. Att stanna kvar i ett olyckligt äktenskap likaså.

Många par upplever att de bara bråkar och funderar på att separera. Parcoaching kan hjälpa att hitta vägen.

I många fall kan man investera i ett äktenskap innan (eller när) de första skilsmässotankarna dyker upp.
Därmed kan man förhindra att äktenskapet sakta dör eller slutar i en uppslitande skilsmässa.

Men för att ta upp problemen krävs mod. Det är ingen lätt sak att ta upp med sin partner.

Många går och tänker på detta i flera månader eller till och med år, och lider i det tysta. Ibland när man väl har samlat modet så är det för sent.

Parcoaching – förebyggande åtgärd

Att besöka en parcoach är inte dramatiskt. Istället kan man tänka det som ett utvecklingssamtal. Javisst kan det vara besvärligt att ta upp känsliga ämne. Samtidigt kan man ta upp frågor som skaver och prata om både nu och framtiden. Många uttrycker också att det är en fantastisk känsla att äntligen få prata till punkt.

En annan sak som många av mina klienter uppskattar är att få nya pespektiv. Eller ett få sätta ord på sina tankar och känslor. Därutöver brukar många tycka att det kan vara skönt att få sina ord ”översatta” för sin partner. Ibland (ofta!) använder man samma uttryck men menar olika saker.

Parterapi vs parcoaching

Jag har också träffat ett antal par som har gått i parterapi. Även om de har upplevt att det har hjälpt en del, så upplever det ändå att då saknar verktyg för att arbeta vidare. Många av mina klienter har sagt att det som skiljer sig är att de går från mig med en konkret handlingsplan i handen.

Känner du/ni att ni ”bara bråkar” och börjar fundera på att separera? Kontakta mig först!

Jag är övertygad om att ni kan nå en bättre förståelse för varandra genom parcoaching. Jag kan aldrig garantera att ni kommer hålla ihop – det är ert beslut. Däremot koan jag försäkra er att när ni väl tar ett beslut – att stanna kvar i relationen eller lämna den – så kommer beslutet vara välgrundat och ni kommer ha en plan framåt.

Jag är övertygad om att detta mod har sina rötter i omtanke och önskan att vårda sin relation. Och jag hjälper dig gärna att hitta både modet och orden. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.